Trần Minh Toàn hiện đang là biên tập viên tại Vật Liệu Tấm QCV tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn. Với 2 năm kinh nghiệm chuyên viết về mảng xây dựng, nội thất, vật liệu xây dựng đảm bảo mang đến những thông tin đầy đủ cho khách hàng