Tấm lợp lấy sáng polycarbonate 3mm đặc

390,000  310,000 

Tấm poly đặc 3mm