Tấm lợp lấy sáng polycarbonate 2mm đặc

290,000  240,000 

Tấm poly đặc 2mm