Tấm lợp lấy sáng polycarbonate 6mm đặc

860,000  817,000 

Tấm poly đặc 6mm