Tấm lợp lấy sáng polycarbonate 5mm đặc

690,000  490,000 

Tấm poly đặc 5mm